UniMus-banner
Om UniMus Unimusportalen Kontakt Logg på MUSIT Logg på UniMus


Nedenfor finner man lenker til nedlastbare, åpne datasett (samlinger), dokumentasjon som beskriver hvordan man ved hjelp av et åpent programmeringsgrensesnitt (API) får tak i data fra samlingene og lenker til eksterne ressurser som (bl.a.) inneholder UniMus sine åpne data.

Ressurser, API-dokumentasjon og lenker

Interne ressurser på dette nettstedet

Portaler
Unimusportalen
Lorange
Kulturhistorie
Åpne data (XML, CSV, JSON)
API-dokumentasjon
Naturhistorie
Åpne data (CSV, zip)
Åpne data (CSV, gz)
Databaseskjema m.m.

Eksterne ressurser som inneholder UniMus-data

Arkeologisk museum, UiS
AM i Digitalt museum
NTNU Vitenskapsmuseet
CollectionsOnline
Universitetsmuseet i Bergen
UMs samlingsportal for naturhistorie
UM i Digitalt museum
UiT Norges arktiske universitetsmuseum
UMAKs samlingsportal for naturhistorie
Naturhistorisk museum, UiO
NHMs samlingsportal
NHMs lavdatabase
Kulturhistorisk museum, UiO
Arkeologiske undersøkelser
Gjøasamlingen
Santalsamlingen
MUVs fotobase
MUVs gjenstandsbase
Andre
Artsdatabankens Artskart